(Re)akcija na stvarnost

Grijanjem na drva crnogorska domaćinstva su za godinu proizvela i potrošila energije koliko su u istoj godini hidroelektrane Piva i Perućica proizvele struje. Kako?

 

U 2020.…

Istraživanja pokazuju da u požarima nestane čak 80 % populacije vjeverica, 90 % šumskih miševa, 25 % divljih svinja.

Crna Gora je…

Crna Gora je 2021. godine uvezla oko 55 miliona eura mliječnih proizvoda i jaja, a izvezla svega oko 0,17 miliona eura.

 

Za samo nekoliko godina uz ulaganje u prerađivačke…

Na području Plava i Gusinja za potrebe poljoprivrede koristi se…

Nacionalni park Sjeverni Velebit:
Površina 109 km2
Godišnji prihod (2019.): oko 640.000 €

Nacionalni park Prokletije:
Površina 166 km2
Godišnji prihod (2019…

Zbog starosti objekata i loše toplotne izolacije potrebe za grijanjem naših kuća i stanova su dva do tri puta veći nego u zemljama zapadne Evrope.

 

Rješenje ovog problema:…

Insekti su oprašivanjem usjeva širom Evrope obezbijedili 14,6 milijardi eura, što čini 12% ukupne ekonomske vrijednosti…

Crna Gora prepoznaje domaći med kao svoj ponosni proizvod, a pčelarstvo jednu od strateških grana poljoprivrede.

 

Međutim, 1948. godine u Crnoj Gori je bilo 40.600 košnica, a 2010…

Samo jedna košnica pčela može da poveća prinos okolnog voća i povrća za 370€.Razlog tome je što poljoprivredni usjevi zavise od oprašivanja životinjama, a prije svega…

Jagode koje se oprašuju pčelama mogu imati veći prinos za preko 25 % od onih koje se oprašuju samo vjetrom. Pritom, ove jagode su slađe, njihova boja je intenzivnija, a rok trajanja ploda je duži…

Kada bi svako četvrto domaćinstvo u Crnoj Gori imalo po dvadeset košnica pčela, mogli bismo godišnje da izvozimo oko 10 miliona kilograma meda i tako bi prihodovala i do 100 miliona eura godišnje…

Pašnjaci, travnjaci i šume Nacionalnog parka Prokletije mogu godišnje davati oko 1.000.000 kilograma meda.

 

Ovo može biti…

Crna Gora je samo u 2015. godini uvezla 979. 890 € meda, odnosno 235.288 kg.

Samo tri veća domaća hotela troše oko 3.200 kg meda godišnje. Ovaj med je uvožen u Crnu Goru.

 

 

Umjesto toga ovaj med može biti proizveden od strane 7 domaćinstava iz…

Jedna pčela obiđe oko 7.000 cvjetova dnevno. Da bi proizvela 1 kg meda, potrebno je da obiđe oko 4 miliona cvjetova.Ako znamo da u povoljnim okolnostima pčela može oko 8 mjeseci…

Od istih pčela, farmer zarađuje čak 3,5 puta više od oprašivanja nego pčelar od meda.

Budžet za 2021. je projektovao da rad Skupštine Crne Gore građane godišnje košta 8,8 miliona eura . Od toga 3,8 miliona bi odlazilo na ostvarivanje poslaničke funkcije.

Godišnji izdaci…

Ako svaki deseti opušak završi u okolini, onda se u Crnoj Gori dnevno nepravilno odloži najmanje 200.000 opušaka.

 

Kada se samo jedan opušak rastvori u vodi, on učini 1.000 litara…

U Crnoj Gori 2013. je nastalo skoro 14.000 tona plastičnih flaša otpada.

 

Zakon kaže da je potrebno ponovo upotrijebiti najmanje pola sakupljenog plastičnog otpada.

 …

Hrana proizvedena u tvom komšiluku brže dolazi do tvog stola time prelazi manje kilometara, manje se tretira stetnim hemikalijama, a zadržava hranljivost i ukus.

 

Uzgoj autohtonih…

Katuni obezbjeđuju hranu, sigurnost, očuvanje originalnih pejzaža i biljnog i životinjskog svijeta. Jezikom struke: ovakav agroekosistem čuva domaće pasmine, omogućava veću otpornost stoke na…

Klanica firme „Primato P“, prema dokumentu iz 2018, ispušta dnevno u rijeku Zetu u prosjeku 23.000 litara otpadnih voda koje izazivaju zagađenje rijeke Zete i do 20 kilometara nizvodno.

Iz…

Glavna državna ustanova za upravljanje šumama ima manji prihod od firme kojoj je država ustupila korišćenje šuma.

 

Šta kažu podaci o prihodima za 2020:

Uprava za šume: 8.…