Vrijeme je za preokret - onaj ekonomski

datum:

autor:

2019. godina: Hrvatska od izvoza prerade drveta i proizvoda od drveta, plute, proizvodnje proizvoda od slame i pletarskih materijala, ne računajući namještaj, ima preko 738 miliona eura – a uvozi oko 356 miliona eura. Ostvaren plus od preko 382 miliona eura.

 

Crna Gora iste godine izvozi svega 2 miliona eura proizvoda od plute i drveta, a uvozi preko 30 miliona. Ostvaren minus od preko 28 miliona eura.

 

Preko svega toga, Crna Gora je uvezla gotovo pola milijarde eura namještaja u prethodnoj deceniji. Samo deseti dio od tog iznosa je dovoljno da se u drvopreradi i proizvodnji namještaja može zaposliti u narednih nekoliko godina i do 4.000 ljudi u 7-8 pogona ili manjih fabrika, dominantno na sjeveru države.

 

Ovaj proces bi bio pomognut podsticajima, oporezivanjem luksuznih artikala u ovoj industriji i tako prikupljenim novcem bismo smanjivali uvoz i zapošljavali radnu snagu. Država bi u skladu sa opsegom tako datih bespovratnih subvencija sticala ulog u tim preduzećima.

 

Ako bismo zaista uposlili oko 4.000 ljudi, oni bi primali prosječnu neto platu od 450 €, a to znači da bi se u državnu i opštinske kase slivalo godišnje - samo po osnovu poreza, doprinosa i prireza - oko 13,5 miliona eura.

 

To je put razvoja privrede baziran na radu i idejama.

 

Vrijeme je za preokret - onaj ekonomski - kako bismo konačno krenuli

 

Ka
Opštem
Dobru