(Re)akcija na stvarnost
Tako se gradi veza između stručnosti i efikasnosti.

Aerodromi Crne Gore su prošle godine ostvarili neto profit od preko 14 miliona eura. I onda je svijet pogodila pandemija. Nakon sto se svijet oporavi od COVID 19 pošasti ova firma će ponovo…


Dekodiranje: Vasilije Miličković, akcionar EPCG

KOD

Efikasni školski sistemi su po pravilu decentralizovani. Zato izbor svih 213 direktora osnovnih i srednjih škola nad kojima upravu ima država treba da bude izvršen tako da o tome odlučuje školski…

Šumarstvo: alternativa razvoja Crne Gore

Šumarstvo: alternativa razvoja Crne Gore


Dekodiranje: Budislav Minić, građanski aktivista

Zelena straža: glas građana o koncesionoj politici

Dekodiranje: Brano Mandić, pisac

Zelena straža: pošumljavanje

Zelena straža: kako zaštiti šume od požara

Zelena straža: zabrana nekontrolisane sječe šuma

Dekodiranje: Nikola Vukčević, reditelj i redovni profesor UCG

Male hidroelektrane - umnožavanje nepravde

Osiguravanje hlada za buduće generacije
Krenimo sa rješenjima

Krenimo sa rješenjima:

 

Kada bi globalni…


Dekodiranje: Dragoljub Duško Vuković, novinar i analitičar medija

Dekodiranje: Nina Pejović Mandić, pedijatar

Kako može da izgleda uspješna preduzetnička priča?

Dekodiranje: Miško Đukić, Ex-Yu novinar

Spašavanje rijeke Skrbuše

Pronađi žir: pošumimo goleti oko Podgorice
Uskoro o rješenjima. KOD

Uskoro o rješenjima.

KOD

 

#OrganizacijaKOD

*anketa je sprovedena na stratifikovanom uzorku od oko 1.000 ispitanika.


Dekodiranje: Rašit Marković i Nedžad Cecunjanin
Kada kao zajednica razvijemo solidarnost i zajedništvo tada možemo krenuti

Za 37,9% ispitanika koji imaju prihod do 199€ trenutno najveći problem Crne Gore je socijalni položaj građana, dok je za njih 3,4% to situacija sa koronavirusom.

 

Za 9,4%…